Hvad er terapi?

Terapi kommer af det græske ord “Therapeuin”, som betyder at støtte og hjælpe til balance. Terapi er altså en behandlingsform, der støtter dig og hjælper dig til at finde balancen i DIT liv på DIN måde.
Ordet terapi dækker et bredt område af fysisk og psykisk behandling – f.eks. samtaleterapi og fysioterapi.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er sammensat af psyko (sind) og terapi (støtte). Psykoterapi kan bestå af samtaler, der hjælper dig til at finde den vej, der er rigtig for dig med de redskaber, der gør, at du kan flytte dig i den retning du ønsker.
Psykoterapi kan kombineres med andre former for terapi, f.eks. kropsterapi eller åndedrætsterapi for bedre udbytte.

Hvad er kropsterapi?

Kropsterapi er terapi, hvor udgangspunktet er kroppen, følelserne i kroppen og nervesystemet i kroppen. Alle gamle og nye traumer og følelser “bor” i kroppen og derfor er det ikke altid nok at tale om det svære. nogle gange kan det være givtigt at kombinere krop og psyke i en terapeutisk behandling for at helheden kan arbejde mere effektivt på din heling.

Hvad er coaching?

Coaching er oprindeligt en behandlingsform, som tager udgangpunkt i spørgsmål mere end samtale. Coachen stiller relevante spørgsmål, som leder klienten på sporet af de svar han eller hun mangler. Coaching kan kombineres med terapi for et bedre udbytte af et forløb.

Hvad er et traume?

Et traume kan være både småt og stort og fysisk eller psykisk. Det der gør, at en hændelse kan kaldes et traume er, at det er noget udefra kommende, der har påført skaden. Du kan få et traume af fysiske, følelsesmæssige og mentale chok, krænkelser og svigt. Et traume kan – udover at være direkte fysisk – “sætte sig” i kroppen eller tankerne og være svært at komme af med og således være behandlingskrævende.

Hvad betyder dysfunktionel?

Dysfunktionel er, når det der skulle fungere – altså være funktionelt – ikke gør det. En familie, som helst skal være et trygt sted, hvor medlemmerne kan være sig selv og udfolde deres fulde potentiale, kan være dysfunktionel, hvis den hæmmer medlemmerne i deres udvikling. Dette kan give traumer.

Hvad er lykke?

Lykke er en midlertidig oplevelse af at alting er lige som det skal være i det nu, man er i. I den vestlige verden ses lykke som et mål og mange føler sig skamfulde over ikke altid at være lykkelige – de bærer på en historie om, at lykke er noget man skal være god til, som i at man skal lære at være lykkelig. Vi er altid lykkelige, men på grund af udefrakommende faktorer, kan vi ikke altid mærke det.

Hvad er kærlighed?

Kærlighed er den behagelige følelse i os selv, der opstår indeni, når vi er i kontakt med vores grundessens. Ofte mærkes kærligheden, når vi kan lide det billede vi ser af os selv i en andens opfattelse af os, og det betyder, at kærligheden bliver skrøbelig og betinget af noget udefrakommende.