S.A.R.-metoden

S.A.R.-metoden er udviklet til at du kan tage fat i de væsentlige områder af dit liv og gøre noget ved det der ikke virker optimalt for dig.

Jeg udviklede metoden, fordi jeg oplevede at rigtig mange af de mennesker, der kom i terapi og parterapi hos mig, sad med nogle udfordringer på de samme områder

De 3 bogstaver S.A.R. står for Selvbevidsthed, Autenticitet og Relationer og dybest set, er det indenfor disse 3 områder du vil mærke alle de udfordringer du møder i livet.

Under Selvbevidsthed arbejder vi med Selvfølelse, Selvværd og Selvtillid – for at du kan blive mere bevidst om din personlighed og dine styrker og svagheder. Når vi kender os selv og accepterer og anerkender os selv, har vi et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde med de andre udfordringer vi kan have.

Under Autenticitet arbejder vi med Åbenhed, Ærlighed og Kommunikation – det er den måde du “sender dig selv ud i verden”. Hvor vi under Selvbevidsthed arbejder med hvordan det føles indeni at være dig, så arbejder vi under disse moduler med følelsen af at være dig ude i verden. Hvor meget viser du af dig selv og hvordan – og her får du redskaber til sund og ligeværdig kommunikation.

Under Relationer arbejder vi med Forhold til andre, Grænser og Flow. Når du er sammen med mennesker i en mere eller mindre tæt sammenhæng, så sker der noget med dig – og her kan du møde nogle meget tydelige udfordringer. I modulerne arbejder vi med for eksempel sunde grænser og det at spejle sig i andre og forstå projektioner.

Når du arbejder på at få harmoni på de 3 områder arbejder du med alt hvad der er betydningsfuldt i dit liv og du vil kunne mærke forskellen – både indeni og udenfor dig selv.

S.A.R.-metoden er mere indgående beskrevet i bogen “Helterejsen”, som er udkommet i for et par år siden. Bogen fås på Saxo – klik her for at se den.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev for at få mere at vide!