Sorg og krise

Sorg og krise kan udløses af mange ting – men ofte bunder det i et tab af en slags. Det kan være en nærtstående persons død, skilsmisse, kritisk sygdom, ændrede livsbetingelser, tab af arbejdsevne, eller hvis du blive fyret fra dit job eller er i fare for at blive fyret.

Det kan også være en psykisk og/eller fysisk voldsom oplevelse med vold, ulykker, misbrug eller svigt.

Ingen af os går igennem livet uden sorg og sorgen er vigtig at mærke, for at kunne komme følelsesmæssig helskindet ud på den anden side.

Sorgen har forskellige “faser” eller elementer, som de fleste går igennem. Samtidig kan du blive overvældet af vrede, magtesløshed, uro og rastløshed, savn. Tilbage står måske også spørgsmålet om, “hvorfor skulle dette ske?”

I sorgen er det meget vigtigt, at du får snakket med andre mennesker om, hvordan du har det. Det hjælper processen på vej, og får du ikke snakket med nogen, kan sorgen sætte sig som stress eller en mild eller svær depression. Måske føler du, at du belemrer andre med din sorg, men det må være de andres opgave at sige fra, når de ikke kan rumme mere.

I krisen kan der dukke mange voldsomme, forvirrende eller ukendte følelser op i dig, som håbløshed, fortvivlelse, hævnlyst, skyld og/eller skam. Disse følelser kan være svære at tale om, men er en naturlig del af sorgprocessen, og noget som alle mennesker oplever i større eller mindre grad i krise situationer.

Hvis du føler behov for en samtale partner, som kan støtte dig og bearbejde sorgen med dig mere effektivt og dybt, så er samtale terapi, en præst eller din læge være en rigtig god løsning.

Nogle mennesker forsøger at bevæge sig væk fra sorgen ved for eksempel at tage afstand fra den. Måske forsøger du at undgå at mærke alle de følelser, der vælder op i dig eller kaster dig over arbejde eller projekter for at aflede tankerne.

En vis afledning kan med jævne mellemrum være godt, men hvis du gør det konstant, skubber du blot det uundgåelige foran dig, og næste gang du kommer i sorg eller krise, ligger den gamle sorg/krise og venter på dig og blusser op igen. Så har du dobbelt arbejde.

Jeg hører for eksempel klienter, der siger “jeg kan ikke forstå, at jeg tænker så meget på min fars død. Det er jo flere år siden, og nu er det min mor, der er død.”

Hos psykoterapeuten bliver du sikkert og trygt ført igennem dit tab i et tempo der passer dig. Målet er at få bearbejdet dit tab, så du føler, at du kan leve livet videre. I processen kan du blive bedre til at tackle svære følelser, ikke bare nu, men også fremover, sådan at du kan hjælpe dig selv – og andre hvis du vil – gennem en krise, sorg, tab eller svær sygdom.

En sorg eller krise kan vare længe. Vi er alle sammen forskellige og kriser er også af varierende voldsomhed. Voldsomme kriser kan dog snildt vare i 1-2 år, før du føler, at du er helt fri af oplevelsen.

Den vil altid være en del af dig, men du kan komme dertil, hvor den ikke længere påvirker eller ligefrem styrer dig.

 

Mette Glargaard – foredragsholder, forfatter og psykoterapeut